Nacházíte se na stránkách sociální služby: Sociálně terapeutické dílny.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace o službě

Informace o službě

Sociálně terapeutické dílny

Jsou ambulantní službou s dopoledním a odpoledním provozem s kapacitou 38 uživatelů. Služby jsou poskytovány bezplatně, hradí se pouze náklady za fakultativní služby.

Poslání

Sociálně terapeutické dílny Domova Jistoty, p. o. v Bohumíně dlouhodobě a pravidelně podporují klienty při vytváření a zdokonalování pracovních dovedností, návyků, samostatnosti a při sociálním začleňování. Sociálně pracovní terapie vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, chrání důstojnost a usiluje o přípravu klienta na zapojení do chráněného či otevřeného trhu práce.

Hlavní cíle služby

1. Podpora ve získání, obnovení a udržení pracovních návyků a dovedností

Kritéria pro plnění cíle:

 • klient umí dodržet začátek a konec pracovní doby a dodržovat čas pro přestávky
 • klient je schopen si osvojit pravidla, pracovní řád, pracovní postupy a naplánovat si je
 • klient umí naučené postupy použít samostatně
 • klient se umí předem samostatně omluvit z docházky
 • klient je podporován v rozvíjení, udržení nabytých dovedností, je samostatný při práci na zadaném úkolu, umí samostatně obsluhovat stroje, zařízení a nástroje, je zodpovědný za svěřené předměty, přístroje a materiál
 • klient je samostatný při dokončení celého výrobku
 • klient je schopen samostatné práce, ale také spolupráce (s pracovníky, jinými klienty)

2. Podpora klienta v navazování a udržení sociálních vztahů a vazeb

Kritéria pro plnění cíle:

 • klient se umí orientovat v čase a prostoru
 • klient umí vyjádřit své potřeby, přání, cíle, umí komunikovat s druhými sám čive skupině, ví na koho se obrátit
 • klient si umí domluvit schůzku, napsat si životopis
 • klient zná svá práva a povinnosti

3. Podpora v péči o sebe, v získávání sebedůvěry a samostatnosti

Kritéria pro plnění cíle:

 • klient je samostatný v péči o sebe (v oblasti oblékání, hygienických návyků, při běžných úkonech osobní hygieny, mytí rukou, obličeje, úst, při úpravě oblečení, při zapínání, obouvání, oblékání, přesunu z vozíku a na vozík)
 • klient umí dodržovat zásady zdravého životního stylu a pečovat o své zdraví
 • klient má možnost se samostatně rozhodnout
 • klient odchází s dobrým pocitem z dobře vykonané práce, cítí se užitečný, jeho činnost má smysl
 • klient si umí samostatně naplánovat den