Nacházíte se na stránkách sociální služby: Sociálně terapeutické dílny.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace o službě > Základní činnosti

Základní činnosti

Komu je služba určena

Sociální služba je určena dospělým osobám ve věku 18 – 64 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění – schizofrenie, poruch s trvalými bludy, afektivních poruch, či organické poruchy s bludy podobné schizofrenii, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Sociální služba poskytuje následující základní činnosti:

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Nabídka činností v sociálně terapeutických dílnách

 • Šicí a tkalcovská dílna (šití na šicím stroji Singer, ruční šití, vyšívání, drhání aj.)
 • Keramická dílna (práce s hlínou, glazurování, odlévání do forem aj.)
 • Péče o zeleň a zahradní terapie (údržba zeleně, sázení, pěstování, péče o rostliny)
 • Tvůrčí dílna (pletení z pedigu, pletení z papíru, drátování, natírání, výrobky z papíru, origami, výtvarné techniky, ubrousková technika aj.)
 • Košíkářská dílna (pletení košíků a jiných výrobků z pedigu)
 • Výroba svíček (odlévání do forem, práce s parafínem v kovových ohradnících, zdobení svíček, balení aj.)
 • Práce se dřevem (dřevoopracující činnosti – smirkování, broušení, řezání, tvorba jednoduchých výrobků ze dřeva aj.)